Gyorsteszt a total vízkeménység mérésére:

(Frissítve: September 30, 2018 )

Leírás: (PDF leírás letölthetõ : "hardness.pdf")

A Teljes Vízkeménység titrációs Teszt-kit hátlapjának belsejében több nyelvû használati utasítás található, itt a magyar használati utasítást írjuk le:

Térfogat: 15mL. A Teszt készlet mennyisége a mérendõ víz keménységének függvényében elegendõ, azaz, ha teljesen lágy vizet mérnek (ellenõrzésképpen) a reagensbõl 1-2 csepp is elegendõ. Ha a mérendõ víz elõreláthatóan nagyon kemény (pl.: 14-30 nK) akkor a reagens nyilván jóval hamarabb elfogy. Emiatt nem tudjuk pontosan megadni, hogy a Teszt Kit hány mérésre lesz elég.


EGY német keménységi fokonként való méréshez:
- a mérõhengerbe pontosan 5mL minta-vizet kell venni,
- a reagenst cseppenként SZÁMOLVA kell adagolni,
- minden csepp után alaposan megkavarni as oldatot, (a mérõhengert ujjal befogva, jól felrázni) míg a sûrû reagens maradéktalanul feloldódik,
- az adagolást addig kell folytatni, amíg az oldat HIRTELEN PIROSASRÓL ZÖLD(ES)RE változtatja meg a színét.

A mintaként vett víz német keménységi foka egyenlõ a színreakcióig adagolt cseppek számával. (pl.: 10 csepp reagens = 10 nk°.)

FÉL német keménységi fokonként való méréshez:
- a mérõhengerbe pontosan 10mL vizet kell venni,
egyéb teendõk azonosak az 1 fokonkénti mérésnél leírtakkal, de az eredmény még pontosabb. (reagens cseppenként = 0,5 nk°). Ezt a mérést csak várhatóan 5 nk° alatti víznél érdemes használni, mert a mérõhenger túlfolyhat a sok adagolt csepptol. (10nk° = 20 csepp reagens! Pazarlás lehet.)

LÁGYÍTOTT, IONCSERÉLT, sótalanított, illetve desztillált víz mérésénél a fél-fokonkénti mérési módszer (10mL minta) alkalmazandó. A közel 0-nk° vízbol vett minta már az elsõ csepp után egybõl halványzöld lesz, és az is marad, bármennyi reagenst csöppentünk utána.

Vegyszeresen kezelt víz (nagy kazánok hûtõvize) mérésénél a kapott eredmény pontatlan lehet, mert az ott alkalmazott vegyszerek módosítják a reakciót, azaz a színváltás egyáltalán nem-, vagy nem a tényleges ponton jön létre. Csak tiszta (iható) víz mérésére alkalmas, pl.: kationgyantás vízlágyító (NaCl-só regenerálású ioncserélõ oszlop) után közvetlenül.

A teszt kit 1/2 nk°-ra pontos ugyan, de hiteles mérésre nyilván nem alkalmazható.

Legutóbb frissítve: September 30, 2018